I kyrkans omgivning

Miljonprogrammets nya stadsplan anpassades efter Spånga kyrka och den äldre bebyggelse som låg i dess närhet.

Spånga prästgård
Spånga prästgård vid Spånga kyrka Foto: Evalotta Sunesson

Prästgården renoveras

Spånga prästgård genomgår nu en välbehövlig renovering av fasad och fönster. 

Arbetet påverkar inte insidan mer än att fönstren kommer att vara täckta.

Vi beräknar att renoveringen kommer att vara färdig till midsommarhelgen.

Spånga kyrka ligger i stadsdelen Tensta nordväst om Stockholms innerstad. Tensta var det första bostadsområdet på Järvafältet som stod klart efter regeringens löfte om att 160 000 människor skulle få bostäder där.

Innan byggandet av miljonprogrammets nya stadsdelar var det ett agrarlandskap som omgav kyrkan. Järvafältet var så gott som obebyggt, med undantag för några äldre gårdar, då det använts som militärt övningsområde sedan början av 1900-talet.

Ett grönområde sparades runt kyrkogården och bebyggelsen närmast kyrkan byggdes bara några våningar högt. Det gör att bebyggelsen i Tensta inte påverkar kyrkans närmiljö speciellt mycket.

Prästgården, som finns sydost om kyrkan, byggdes under senare hälften av 1800-talet. Idag används denna som församlingslokal. Intill kyrkogården, norr om kyrkan, finns en äldre timrad bod och en personalbyggnad för kyrkogårdsförvaltningen.

Spånga prästgård

Invid Spånga kyrka på en kulle ligger Spånga prästgård.

Klockargården vid Spånga kyrka. Foto: Christian Appelsved

Lite längre norrut finns Klockargården från början av 1900-talet och ännu lite längre norrut Bussenhustorpet. Detta är ett gammalt soldattorp från början av 1700-talet. Ytterligare några steg längre bort finns Rättaregården.

Bussenhustorpet
Bussenhustorpet vid Spånga kyrka Foto: Björn Johansson

Den äldsta kyrkogården kring Spånga kyrka finns söder och väster om kyrkan. 1905 utvidgades den i dessa väderstreck och 1923 anlades en ny avdelning i nordost. Den senaste utvidgningen gjordes norr om kyrkan år 2002. Kyrkogården är omgärdad av murar från olika tider och av häckar.

Rättargården vid Spånga kyrka

Rättaregården

Dopkaffe i Rättaregården? Vi bjuder på tårta!