Medlemmar i en barnkör står och sjunger i en kyrka.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Barnkör i Kista kyrka

Kör för dig som går i åk F-6. Vi sjunger och fikar tillsammans.

Vi träffas en gång i veckan och övar och har dessutom roliga konserter som vi gör tillsammans med andra barnkörer, ungdomskörer och vuxenkörer.

Det är helt gratis att sjunga i kören.

Vi övar varje tisdag i Kista kyrka kl 16.30–17.30. Vi bjuder barnen på mellanmål.