En tjej i tonårsåldern sitter på golvet och målar.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kompisar, förlåtelse och rättvisa åk 5-6

Diskussion, drama och praktiska övningar

Vi jobbar med etiska värderingar i enlighet med kap 2 i LGR22. Vi funderar tillsammans med eleverna kring hur vi är mot varandra i samhället och hur vi kan hjälpa till att göra en vänligare värld. Vad är den gyllene regeln? Vad kan man förlåta? Vi använder oss av diskussioner, drama och praktiska övningar.

Lektionen stämmer överens med skolans mål i LGR22 att varje elev:

  • tar avstånd från att människor utsätts för våld, förtryck, diskriminering och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa andra människor.
  • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.

Samt det centrala innehållet ur kursplanen för religion: 

  • Samtal om och reflektion över moraliska frågor och livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och döden.

Var? Spånga församlingshus, Kista kyrka eller ert klassrum.
När? Enligt överenskommelse