Foto: Lars Lindgren

Kista kyrka

I gamla tider var kyrkan och kyrkbacken samlingsplats och kontaktpunkt för sockenborna. Detta hade man i minnet när Kista kyrka byggdes, och gjorde en "kyrkbacke" under tak mellan kyrkorummet och församlingslokalerna.

Stadsdelen Kista är belägen i nordvästra Stockholm. Kyrkan ligger mycket centralt vid Kista torg, mittemellan centrumanläggningen och bostadsområdet. Torget är delvis belagt med smågatsten och pryds av en fontän. Centrumanläggningen är till största delen klädd i ljusblå plåt och har en entré från torget. Utmed norra sidan av torget ligger en länga klädd i rött tegel och gul plåt innehållande restaurang, bibliotek och servicehus. Väster om kyrkan ligger Ärvingeskolan och bostadshusen, vilka är av varierande höjd med ljusa putsade fasader.

Kista kyrka började byggas i januari 1977 och invigdes den 1 oktober 1978. Den ritades av den ungernfödde arkitekten Zoltan Bedecs (1932–2005). Kyrkan och församlingshuset är sammanbyggda till ett komplex, och är fristående i förhållande till omkringliggande byggnader. Nordväst om kyrkan reser sig ett fristående klocktorn med en hög sockel av betong och stomme av trä, klädd med rödbrun, diagonalställd panel.

Kyrkobyggnadens plan utgår från det grekiska, liksidiga korset. Korsarmarnas hörn är avfasade och planformen blir därmed oktogonal. I exteriörens bottenplan går inte planformen att avläsa runt om eftersom kyrkan i öster är sammanbyggd med församlingslokalerna. Koret ligger i söder och mot torget i norr finns både församlingshusets och kyrkans huvudentréer. Marken där anläggningen ligger sluttar från norr till söder, vilket ger byggnaden en souterrängvåning i söder.

Kyrkans röda tegelmurar höjer sig över den del av anläggningen som rymmer församlingslokaler. Takets branta takfall är kopparklätt och delvis utdraget i spetsiga vinklar. Två av dessa vilar på pelare av sammanfogade träbalkar. Över en centralt placerad lanternin, vilken delvis är dold av taket, reser sig ett kors med en öppen konstruktion.

I gamla tider var kyrkan och kyrkbacken samlingsplats och kontaktpunkt för sockenborna. Detta hade man i minnet när Kista kyrka byggdes, och gjorde en "kyrkbacke" under tak mellan kyrkorummet och församlingslokalerna. Kista gårds gamla vällingklocka hänger utanför kyrkorummet och ringer in mindre vardagsgudstjänster. Vällingklockan har överlämnats i deposition till församlingen av gårdens siste bonde, major Percival Holm.

Kyrkorummet

Genom att arkitekten, Zoltan Bedecs, stått för utformning av byggnader, inredning, konstnärlig utsmyckning och dessutom aktivt deltagit i byggnadsarbetet, har resultatet blivit en harmonisk enhet i kyrkodelen.

Kyrktorget

Innanför entrén finns Kyrktorget, som är en stor foajé med kalkstensgolv, tegelväggar och tak med samma upprepade välvda form som i exteriören.

Församlingslokaler i Kista kyrka

I anslutning till Kyrktorget finns Församlingssalen, som kan delas av i en större del och en mindre del. Totalt rymmer Församlingssalen som mest c:a 70 personer vid en s.k. "cafémöblering"