En samlingsbild av olika hållbarhets-relaterade företeelser.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Hållbarhet i Spånga-Kista

Att arbeta för ett bättre klimat är inte bara återvinning av förpackningar. Hållbarhet måste finnas med i allt vi gör och tänker.

Vi värnar om skapelsen i allt vi gör, från sopsortering till att ta hand om varandra och oss själva. I församlingen lever vi som vi lär, så långt det är möjligt, i samklang med naturen och våra medmänniskor.

Hållbarhetsvision

Som ringar på vattnet...  

Tack Gud för skapelsen. Hjälp oss att ta hand om den. Amen.

Vår hållbarhetsbön.

Med utgångspunkt i vårt ansvar för skapelsen, vill vi i Spånga-Kista församling arbeta för en hållbar framtid för hela Guds skapelse. Vi vill lyfta fram och värna hållbara värden i mötet med samtidens utmaningar när det gäller människa och natur och vi vill genom vårt exempel inspirera till att göra konkreta insatser för en bättre miljö och en hållbar framtid.

Hållbarhetspolicy

Hållbarhetsarbetet bärs av medarbetarnas och de förtroendevaldas engagemang och vilja till ständig förbättring. Vi inser och accepterar vårt ansvar och vår påverkan på skapelsen. Vi tar ansvar genom att:  

  • Arbeta för hållbar utveckling i alla våra verksamheter och beslutande organ, med fokus på miljöriktig, solidarisk och rättvis utveckling.  
  • Lyfta social och ekonomisk hållbarhet för individ och lokalsamhälle som en självklar del av vårt förhållningssätt.  
  • Tillämpa kvalitetstänkande vid inköp och upphandling. Vi väljer miljöriktiga och rättvisa varor och tjänster i så stor utsträckning som möjligt.  
  • Ge miljö- och hållbarhetsaspekter avgörande vikt vid planering och genomförande av underhåll och nybyggnation i vår församling.  
  • Följa de lagar och förordningar som finns inom miljöområdet och i kulturminneslagen.  
  • Hålla hållbarhetsarbetet levande genom information, utveckling och fortbildning, utbildning av nya medarbetare och förtroendevalda, samt att kontinuerligt ha en miljösamordnare utsedd.  

Förändringsarbete är positivt, stagnation är inte att föredra. 

Biodling - en del av vår hållbarhet

Vid Spånga prästgård står våra bikupor. Visste du att bin är väldigt viktiga för alla våra växter?

Smycken, böcker, prylar eller choklad

Visste du att du kan köpa Fairtrade-märkta (Rättvisemärkta) varor i Kista kyrka och Spånga församlingshus. Dessutom har vi en secondhandbutik i Kista kyrka med många fynd!

Framtiden bor hos oss

Framtiden bor hos oss

Spånga-Kista församling arbetar i en mångkulturell och mångreligiös miljö. Vi är med i nätverket Framtiden bor hos oss.

Hållbarhetsarbetet går vidare

- församlingen har diplomerats på Fas 2 av Kyrkornas miljödiplomering för hållbar utveckling