Foto: Anneli Eriksson

Hållbarhet

Spånga-Kista församling arbetar aktivt med hållbarhet på flera olika plan. Här kan du läsa mer om hur vi gör och hur vi tänker.

I Spånga-Kista församling arbetar vi aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor. Sedan 2016 arbetar vi enligt Svenska kyrkans miljödiplomering och är nu certifierade enligt steg 3. Vi fortsätter att utveckla vårt hållbarhetsarbete med nya målsättningar och avstämingar varannat år. 

Svenska kyrkan har på nationell nivå utarbetat och antagit Färdplan för klimatet, vilket är ett ambitiöst program för att kyrkan som helhet ska vara klimatneutral redan år 2030. Vi är glada att vara en del av detta viktiga arbete.

Spånga-Kista församling vill vara en god kraft som gör skillnad för människor som bor och vistas i församlingen. Vi vill bli fler tillhöriga i församlingen för att behålla den ekonomiska styrkan att kunna göra skillnad. Församlingen vill också bli tydligare i lokalsamhället. Allt detta grundar sig på den kristna tron om att Gud älskar alla människor, och Kristus upprättar både oss människor och den värld vi lever i.

Församlingsinstruktion för Spånga-Kista församling

Vår roll i samhället

Vi vill att vårt arbete ska vara i linje med FN:s globala mål 2030 och vara hållbart för miljö och människor på ett sätt som bär över tid. Detta innebär att vi håller oss à jour med samhällsförändringar och nya arbetsmetoder och sätter detta i relation till kyrkans uppdrag här och nu. Det innebär också att arbetet ska vara hållbart på alla nivåer: socialt, ekonomiskt, ekologiskt och teologiskt.

 

En samlingsbild av olika hållbarhets-relaterade företeelser.

Hållbarhet i Spånga-Kista

Att arbeta för ett bättre klimat är inte bara återvinning av förpackningar. Hållbarhet måste finnas med i allt vi gör och tänker.

Miljödiplomering

Sedan 2016 arbetar Spånga-Kista församling enligt certifieringsmodellen Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling.