Foto: Christian Appelsved

Gudstjänst

Välkommen till Spånga-Kista församling och veckans olika gudstjänster.

Inte bara söndag

Gudstjänsten är ett av många tillfällen där vi får möta Gud, varandra och oss själva. Gudstjänst är inte bara söndag klockan 11 ...

Nattvard

Nattvarden - ett heligt löfte

En enkel måltid där vi möter Gud

Kyrkvärdar

Vanligtvis hälsas du välkommen till kyrkan av en kyrkvärd. Detta är ett gammalt ämbete som funnits ända sedan medeltiden. Då tog kyrkvärdarna, tillsammans med församlingsprästen, ansvar för kyrkan och dess inventarier och övriga ägodelar.

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.


Livets gudstjänster

En ung flicka med långt hår och vit klänning böjer sig ner över en dopfunt.

Dop

Dopet är en glädjehögtid. Det är festen som vi firar för att en ny människa hälsas välkommen in i gudsgemenskapen och i många fall välkommen till livet, till familj och släkt. Genom dopet blir man en del av Kristi världsvida kyrka och därmed också medlem i Svenska kyrkan.

Vigsel

Vigselakten har en dubbel funktion. Dels får de som gifter sig Guds välsignelse över sitt äktenskap och dels blir äktenskapet juridiskt giltigt.

Bårtäcke på kista

Begravning

Begravningsgudstjänsten får vara en viktig del i sorgearbetet och vi får möjlighet att ta farväl av den avlidne.