Foto: Lwin Maung Maung{Barani}

Framtidstro

FÖRSÖRJNING OCH KLIMATRÄTTVISA - Act Svenska kyrkan värnar skapelsen och försvarar alla människors rätt till ett värdigt liv. Grundläggande trygghet, jämställdhet och klimaträttvisa är en förutsättning för en hållbar värld. När människor kan arbeta och klara sig på sin inkomst skapas självförtroende och framtidstro.

Kvinnor och flickor drabbas oftast hårdast och riskerar att behöva sluta skolan eller bli bortgifta för att hjälpa sina familjer ekonomiskt. Bristande respekt för mänskliga rättigheter och klimatförändringarnas konsekvenser försvårar situationen ytterligare.   Samtidigt ställer Act Svenska kyrkan krav på makthavare att förverkliga rätten till social trygghet och klimaträttvisa globalt.

Arbetet inom försörjning och klimaträttvisa handlar bland annat om: 
• Utbildningar i hållbart jordbruk. 
• Tåliga grödor och skogsskydd. 
• Yrkesutbildningar för att människor ska kunna försörja sig själva och sina familjer. 
• Stödjande boenden för barn som annars skulle leva på gatan utan försörjning. 
• Säkra matförsörjningen trots klimatförändringarnas konsekvenser. 
• Kvinno- och spargrupper där människor får utbild-ning i sina rättigheter och hur de gemensamt kan spara och låna till större investeringar tillsammans.

Exempel på hur din gåva gör skillnad

100 kr     räcker till utbildning för en jordbrukare i Etiopien, att ge näring till jorden och bedriva klimatanpassat växelbruk, trädplantering, terrassodling och vattenbevarande metoder.  

160 kr     räcker till fyra mangoplantor för en familj i Etiopien, att tillföra ny näring till jorden och få varierad mat och tryggare inkomster.

300 kr     räcker till fröer för tre familjer i Sydsudan, att odla naturligt tåliga grödor som står emot nyckfullt väder och kan ge mat på bordet.

650 kr     räcker till ett team av socialarbetare i Filippinerna, att göra stödjande och utredande besök hos en barnfamilj som lever på gatan.

Lär dig mer på ACTUM-portalen