Framtiden bor hos oss

Nätverket "Framtiden bor hos oss" består av 25 församlingar, bland annat Spånga-Kista församling, som arbetar i mångkulturell och mångreligiös miljö i bland annat Malmö, Göteborg och Stockholm. Nätverket bildades år 2000 och har sedan dess arbetat med konferenser, utbildningar, metodutveckling och opinionsbildning.

Framtiden bor hos oss

Sedan år 2000 samverkar Spånga-Kista församling med andra storstadsförsamlingar i så kallade utsatta stadsdelar i Göteborg, Stockholm och Malmö.

Nätverket ”Framtiden bor hos oss” består av 25 församlingar inom Svenska kyrkan som arbetar i mångkulturell och mångreligiös miljö. Nätverket bildades år 2000.

Församlingarnas områden är mångkulturella och komplexa, här möter kyrkan ett nytt samhälle. Inom nätverket utbyter man erfarenheter, arrangerar konferenser och seminarier, genomför utbildningar och väcker opinion i utsatthetsfrågor utifrån en gemensam plattform.

Nätverkets uppgift är att:
•    bevaka & driva opinionsbildning.
•    ha en samordnande funktion.
•    ordna med konferenserna, både anställda och förtroendevalda.
•    reflektera över församlingarnas uppdrag

>>>   Läs mer på FBHO:s hemsida!

Kontakt med FBHO

Samordnare:
Christina Byström,
informatör Bergsjöns församling
christina.bystrom@svenskakyrkan.se
031-731 82 34, 0707-14 00 14

Styrgruppens ordförande:
Henrik Törnqvist,
kyrkoherde Bergsjöns församling
henrik.tornqvist@svenskakyrkan.se
031-731 82 35, 0703-66 82 35

FBHO - bloggen