Framtiden bor hos oss

Spånga-Kista församling arbetar i en mångkulturell och mångreligiös miljö. Vi är med i nätverket Framtiden bor hos oss.

Framtiden bor hos oss

Nätverket ”Framtiden bor hos oss” består av 25 församlingar inom Svenska kyrkan som arbetar i mångkulturell och mångreligiös miljö. Nätverket bildades år 2000.

Församlingarnas områden är mångkulturella och komplexa. Inom nätverket utbyter man erfarenheter, arrangerar konferenser och seminarier, genomför utbildningar och väcker opinion i utsatthetsfrågor utifrån en gemensam plattform.

Nätverkets uppgift är att:
•    bevaka & driva opinionsbildning.
•    ha en samordnande funktion.
•    ordna med konferenserna, både anställda och förtroendevalda.
•    reflektera över församlingarnas uppdrag

>>>   Läs mer på FBHO:s hemsida!

Kontakt med FBHO

Samordnare:
Christina Byström,
informatör Bergsjöns församling
christina.bystrom@svenskakyrkan.se
031-731 82 34, 0707-14 00 14

Styrgruppens ordförande:
Henrik Törnqvist,
kyrkoherde Bergsjöns församling
henrik.tornqvist@svenskakyrkan.se
031-731 82 35, 0703-66 82 35

FBHO - bloggen

Publicerad: