Frågor och svar om församlingshusets framtid

Församlingen har fått många frågor kring vår hållbara fastighetsplanering för framtiden - här besvarar kyrkoherde Jerker Alsterlund några av dem

Processen med hållbar fastighetsförvaltning har drivits i församlingen sedan sex år tillbaka och en del däri är det som i protkollen kallas Vision 2026.

I mars 2019 fattades beslut om projektering för nybyggnation vid kyrkan och alternativ för Spånga församlingshus. Ett omfattande material kring detta publicerades också på hemsidan men även i församlingsbladet för att informera församlingsbor om processen.
Läs om Spånga-Kista församling satsar för framtiden

Ett led i förvaltningsprocessen avslutades i och med försäljningen av Akalla kyrka sommaren 2020.
Länk till Akalla kyrka - nu med annan ägare

Beslut inom ramen för Vision 2026 togs sedan vid kyrkofullmäktigesammanträde den 3 november 2020 och kan läsas i fullmäktigeprotokollet från sammanträdet. 
Länk till KF-protokoll 2020-11-03

Vanliga frågor

Ja, Akalla kyrka är redan såld och Spånga och Kista kyrkor är k-märkta och kan inte avyttras. Högst prioriterat kulturellt värde anses Spånga kyrka ha som är från 1100-talet.

Det är ett missförstånd att församlingen ska släppa denna strategiska position. I den nya lokalen ska bottenvåningen fortsätta vara en lokal med kyrklig aktivitet och där andra föreningar och grupper ska kunna låna en lokal till en symbolisk summa. Ovan denna lokal planeras i så fall bostadsrätter som kan finansiera lokalen i sig i Spånga centrum, samt underhåll för de k-minnesmärkta fastigheterna.

Nej. Det beror på att så många har gått ur Svenska kyrkan. I genomsnitt har församlingar i Stockholm ett medlemsantal (medlemsavgifter) på knappt 50%. I Spånga-Kista församling har antalet kyrkotillhöriga sjunkit till under 17%. Vi skulle behöva vara ungefär dubbelt så många tillhöriga för att kunna behålla och underhålla de fastigheter församlingen förvaltar.

Ja, en sådan analys har gjorts. För att kunna förvalta fastigheterna skulle vi behöva ta ut en hyra som föreningar och andra kyrkor (hyresgäster) inte skulle ha råd att betala. Med den nya lokalen i centrum kan vi fortsätta erbjuda föreningar och ideella grupper en bra lokal att vara i till en symbolisk summa.

Viss verksamhet kommer att flytta. Annan verksamhet kommer att vara kvar på samma plats i centrum i de nya lokalerna. De nya lokalerna kommer att kunna rymma nya verksamheter i centrum.

Nej, fler utträden påskyndar utvecklingen att församlingen inte kan serva lokalsamhället med billiga gemensamhetslokaler.

Eftersom församlingen inte har pengar till att hålla både Kista kyrka och Spånga kyrka som är K-märkta och dessutom renovera Spånga församlingshus, så måste vi försöka igen, eller stänga och tomställa församlingshuset om skicket blir för dåligt. Då måste arbetsplatser och verksamheter flytta till Kista eller Spånga kyrka.