Dop, vigsel och begravning

I Spånga kyrka finns en bild där Jungfru Maria håller ut sin mantel och ger skydd åt alla människor. Svenska kyrkan kan få finnas med i livets alla skeden från födelse till död.

En ung flicka med långt hår och vit klänning böjer sig ner över en dopfunt.

Dop

Dopet är en glädjehögtid. Det är festen som vi firar för att en ny människa hälsas välkommen in i gudsgemenskapen och välkommen till livet, till familj och släkt. Genom dopet blir man en del av Kristi världsvida kyrka och därmed också medlem i Svenska kyrkan.

Vigsel

Låt er kärlek manifesteras i livets stora fest. Du och jag säger Ja till att bli vi. Välkommen att boka vigsel i Spånga kyrka eller i Kista kyrka!

Bårtäcke på kista

Begravning

Begravningsgudstjänsten får vara en viktig del i sorgearbetet och vi får möjlighet att ta farväl av den avlidne.

Här kan du lämna ett meddelande till Spånga-Kista församling. Om du lämnar namn och epost eller telefonnummer kan vi höra av oss till dig.