Dop, vigsel och begravning

I Spånga kyrka finns en bild där Jungfru Maria håller ut sin mantel och ger skydd åt alla människor. Svenska kyrkan kan få finnas med i livets alla skeden från födelse till död.

En ung flicka med långt hår och vit klänning böjer sig ner över en dopfunt.

Dop

Dopet är en glädjehögtid. Det är festen som vi firar för att en ny människa hälsas välkommen in i gudsgemenskapen och i många fall välkommen till livet, till familj och släkt. Genom dopet blir man en del av Kristi världsvida kyrka och därmed också medlem i Svenska kyrkan.

Vigsel

Vigselakten har en dubbel funktion. Dels får de som gifter sig Guds välsignelse över sitt äktenskap och dels blir äktenskapet juridiskt giltigt.

Bårtäcke på kista

Begravning

Begravningsgudstjänsten får vara en viktig del i sorgearbetet och vi får möjlighet att ta farväl av den avlidne.

Här kan du lämna ett meddelande till Spånga-Kista församling. Om du lämnar namn och epost eller telefonnummer kan vi höra av oss till dig.