Diakoni

Diakonin är en av Spånga-Kista församlings grundläggande uppgifter. Detta innebär att i omsorg möta människor i utsatta livssituationer - i praktisk handling uttrycka vår kristna tro.

Ljus i mörkret
Foto: IKON

Diakonin har sin grund i Bibeln och i hur Jesus mötte människor. Det är den kristna församlingens livsstil och är därför något som präglar hela kyrkans arbete. Vi möter människor i fysisk, psykisk och andlig nöd. Det handlar om att älska sin nästa som sig själv.

Diakonin i Spånga-Kista församling kan delas in i dessa huvudområden:

•     Stödsamtal
•     Socialt arbete
•     Volontärarbete
•     Arbetsliv
•     Öppna mötesplatser
•     Gudstjänster