Foto: Christian Appelsved

Diakoni

Diakonin är en av Spånga-Kista församlings grundläggande uppgifter. Detta innebär att i omsorg möta människor i utsatta livssituationer - i praktisk handling uttrycka vår kristna tro.

Diakonin har sin grund i Bibeln och i hur Jesus mötte människor. Det är den kristna församlingens livsstil och är därför något som präglar hela kyrkans arbete. Vi möter människor i fysisk, psykisk och andlig nöd. Det handlar om att älska sin nästa som sig själv.

Diakonin i Spånga-Kista församling kan delas in i dessa huvudområden:

•     Stödsamtal
•     Socialt arbete
•     Volontärarbete
•     Arbetsliv
•     Öppna mötesplatser
•     Gudstjänster

Spånga-Kista församlings diakoner: Éva, Christina, Anders och Rebecca.

Ta gärna kontakt med oss diakoner:

  En präst sitter inomhus och samtalar med en person med rosafärgat hår.

  Någon att tala med

  Glädje och sorg, lugna stunder eller förändringens tidevarv. Allt detta ingår i våra liv. När det stormar och är oroligt, är det ett stöd att ha någon att prata med.

  Saknad

  Samtal om sorg

  Varje människa är unik och ingen kan i egentlig mening dela den sorg jag har. Ibland kan det ändå vara en hjälp att få dela sina tankar och erfarenheter med någon eller några som är i samma situation. I andras känslor kan jag känna igen mig själv

  Människomassa

  Arbetsliv

  Genom att växa både andligt och själsligt tror vi att det går att finna en balans i livet, och på detta sätt också förebygga en del kroppslig och psykisk ohälsa.

  Hur ska pengarna räcka?

  Gratis hjälp med ekonomisk rådgivning.

  Volontärarbete

  "Delad glädje är dubbel glädje" säger ordspråket. Detta passar också bra in på vårt volontärarbete. När jag gör något för någon annan blir vi båda glada - dubbelt så glada!

  Mötesplats

  Öppna mötesplatser

  Vi inbjuder till olika former av mötesplatser. Dessa anordnas regelbundet med olika tidsintervaller, men det kan också handla om en enstaka samling som aldrig återkommer.