Detta är Spånga-Kista församling

Spånga-Kista församling kan vara ett forum och en mötesplats för många traditioner och en tolkningsplats där tradition möter nutid och framtid.

Flygfoto av Spånga kyrka två år innan Tensta börjar byggas.

Historia och framtid

Vår församling ligger i nordvästra Stockholm och är med sina cirka 90 000 invånare den till folkmängden största församlingen i Stockholms stift. Av församlingsinvånarna är cirka 15 000 medlemmar i Svenska kyrkan. Församlingen ingår i Spånga kontrakt tillsammans med Vällingby och Hässelby församlingar. Den bildades 1 januari 2010 genom en sammanläggning av Spånga församling och Kista församling.

Sensus - vårt studieförbund

Vi samarbetar med Sensus och kan erbjuda många mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap.

Kollekt – Swish

Vi samlar in kollekt via Swish

Vår församlingsinstruktion

Spånga-Kista församling vill vara en god kraft som gör skillnad för människor som bor och vistas i församlingen.

Val i Svenska kyrkan

Var fjärde år är det val i Svenska kyrkan. Här kan du läsa mer om hur det går till.

Årsredovisning

Här kan du läsa vår årsredovisning för förra året. Hur gick församlingens ekonomi och hur arbetade vi med hållbarhet?

Jobba hos oss

här kan du se vilka tjänster som är lediga just nu