Detta är Spånga-Kista församling

Vår församling ligger i nordvästra Stockholm och är med sina cirka 90 000 invånare den till folkmängden största församlingen i Stockholms stift. Av församlingsinvånarna är cirka 15 000 medlemmar i Svenska kyrkan. Församlingen ingår i Spånga kontrakt tillsammans med Vällingby och Hässelby församlingar. Den bildades 1 januari 2010 genom en sammanläggning av Spånga och Kista församlingar.

Historia och framtid

Församlingens historia sträcker sig bakåt till medeltiden med Spånga kyrka som medelpunkt. Det var en jordbruksbygd med gårdar, som har fått ge namn åt stadsdelarna Akalla, Husby, Kista, Tensta, Rinkeby, Hjulsta, Lunda, Bromsten, Sundby och Flysta. Spånga kyrkas äldsta delar är från slutet av 1100-talet. I församlingen finns även Kista kyrka och Akalla kyrka, som båda är från slutet av 1970-talet. Vidare finns ett församlingshus i Spånga centrum och församlingslokaler i stadsdelarna Rinkeby och Tensta.

Befolkningen i församlingen är relativt ung och fler är i arbetsför ålder än genomsnittet för Stockholm. Av invånarna är 23 600 –  cirka en av fyra invånare – under 20 år, medan  8 300 – en av tio invånare – är 65 år eller äldre. Drygt 50 000 personer – cirka 60 procent – är i arbetsför ålder 20-64 år.

I församlingen finns strax över 10 500 barnfamiljer med barn under 18 år. I 30 procent av dessa barnfamiljer är det en ensamstående förälder, vilket innebär att andelen ensamstående föräldrar är som genomsnittet i staden.

I hela Stockholms stad har cirka 29 procent av invånarna utländsk bakgrund och i Spånga-Kista församling är motsvarande siffra cirka 68 procent. Utländsk bakgrund innebär i det här sammanhanget personer som är utrikes födda eller är inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. 17 procent av invånarna är medlemmar i Svenska kyrkan, samtidigt som de flesta kyrkotraditioner finns representerade här. Förutom traditionella frikyrkor finns här flera grenar av katolska och ortodoxa församlingar. Här finns också flera islamska föreningar samt även andra religioner representerade. Planer finns att bygga en syrisk-ortodox kyrka och två moskéer de närmaste åren.

Förutom de som bor i församlingen är det närmare 30 000 personer som har sina arbets- och studieplatser här. Många IT- och tjänsteföretag finns i Kista och det finns också många företag i Lunda industriområde. Tekniska högskolan och Stockholms universitet har lokaler och studenter i Kista.

Stockholm som huvudstad har under lång tid haft stor dragningskraft. Detta innebär en stor inflyttning både från andra orter i Sverige och från utlandet. In- och utflyttningen i församlingen är stor och ungefär lika stor i bägge riktningarna, 9 300 personer per år. För många nyinflyttade är en lägenhet i församlingen första steget på ett boende i Stockholm.

Det finns över 27 000 lägenheter i flerbostadshus i Spånga-Kista församling och hyresrätterna dominerar. Här finns också närmare 6 000 småhus. När Stockholms stad under 1960- och 1970-talen satsade på att bygga fler lägenheter växte stadsdelarna Tensta, Hjulsta, Rinkeby, Akalla, Husby och Kista fram. Stadsdelarna Solhem, Bromsten, Flysta och Sundby kallas tillsammans för ”Gamla Spånga” och upplevde en boom med bostadsbyggande i början av 1900-talet när järnvägen drogs fram. Här byggdes då många småhus.

Stockholm växer och stadens prognoser är att på tio år kommer invånarantalet att öka med cirka 100 000 invånare. Runt 10 000 av dessa kommer att bosätta sig i Spånga-Kista församling och flera nya bostadsprojekt planeras. Också i våra grannkommuner Sundbyberg, Sollentuna och Järfälla byggs nya bostadsområden som gränsar mot församlingen.

Men det byggs även annat än bostäder. Förbifart Stockholm, en förlängning av blå linjens tunnelbana från nuvarande slutstationen Akalla till den nya stadsdel som växer fram på Barkarby handelsområde i Järfälla, tvärbana från Sundbyberg till Rinkeby/Ursvik/Kista, samt anläggandet av en ny begravningsplats på Järvafältet mellan Hjulsta och Akalla.