Con Anima

Damkör som övar på onsdagar.

Detta är en damkör som repeterar på onsdagar kl 19.00 - 21.00 i Spånga församlingshus. Con Anima-kören medverkar i gudstjänsten cirka en gång per månad .

Kontakta körledare David Bergström om du vill veta mer om t.ex. den aktuella repertoaren - Con Animas hemsida: www.conanima.org