Foto: Anneli Eriksson

Biodling, en del av hållbarhetsarbetet

Vid Spånga prästgård står våra bikupor. Visste du att bin är väldigt viktiga för alla våra växter?

Pollinerande insekter är en förutsättning för en levande planet. De flesta växter behöver hjälp med sin fortplantning av insekter som sprider pollen mellan blommorna. 

Våra honungsbin bor vid Spånga prästgård. De är snälla och fokuserar på att samla nektar till honung. Men gå inte nära, för säkerhets skull.

Visste du? För att fylla en burk med 350 gram honung behöver 14 000 bin besöka 1 400 000 blommor och flyga 28 000 km. 

Honungen som tillverkas här kan du köpa i Kista kyrka eller i Spånga församlingshus.