Bibeltexter vid dopgudstjänst

om man önskar ytterligare bibelläsning vid en dopgudstjänst finns förslag på texter här nedan

Psaltaren 139:13-16

Du vävde mig i moderlivet.
Jag tackar dig för dina mäktiga under,
förunderligt är allt du gör.
Du kände mig alltigenom,
min kropp var inte förborgad för dig,
när jag formades i det fördolda,
när jag flätades samman i jordens djup.
Du såg mig innan jag föddes,
i din bok var de redan skrivna,
de dagar som hade formats
innan någon av dem hade grytt.

Jesaija 43:1-3

Nu säger Herren,
han som har skapat dig, Jakob,
han som har format dig, Israel:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.
När du går genom vatten är jag med dig,
vattenmassorna skall inte dränka dig.
När du går genom eld skall du inte bli svedd,
lågorna skall inte bränna dig.
Jag är Herren, din Gud,
Israels Helige är den som räddar dig.

Markus 1:9-11

Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen
och döptes i Jordan av Johannes.
När han steg upp ur vattnet
såg han himlen dela sig
och Anden komma ner över honom
som en duva.
Och en röst hördes från himlen:
”Du är min älskade son,
du är min utvalde.”

Lukas 4:16-19

Jesus kom till Nasaret, där han hade växt upp,
och på sabbaten gick han till synagogan, som han brukade.
Han reste sig för att läsa, och man gav honom profeten
Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där
det står skrivet:
Herrens ande är över mig, ty han har smort mig
till att frambära ett glädjebud till de fattiga.
Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna
och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet
och förkunna ett nådens år från Herren.

Apostlagärningarna 2:38

Omvänd er och låt er alla döpas
i Jesu Kristi namn,
så att ni får förlåtelse för era synder.
Då får ni den heliga anden som gåva.

Romarbrevet 6:4-5

Genom dopet har vi dött
och blivit begravda med Kristus
för att också vi skall leva i ett nytt liv,
så som Kristus uppväcktes från de döda
genom Faderns härlighet.
Ty har vi blivit ett med honom
genom att dö som han
skall vi också bli förenade med honom
genom att uppstå som han.

Första Korinthierbrevet 12:12-13

Liksom kroppen är en
och har många delar
och alla de många kroppsdelarna
bildar en enda kropp,
så är det också med Kristus.
Med en och samma Ande har vi alla döpts
att höra till en och samma kropp,
vare sig vi är judar eller greker,
slavar eller fria,
och alla har vi fått
en och samma Ande att dricka.

Andra Korinthierbrevet 5:17

Den som är i Kristus
är alltså en ny skapelse,
det gamla är förbi,
något nytt har kommit.

Galaterbrevet 3:27-28

Är ni döpta in i Kristus
har ni också iklätt er Kristus.
Nu är ingen längre jude eller grek,
slav eller fri, man eller kvinna.
Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Titusbrevet 3:4-5

När Guds, vår frälsares, godhet och kärlek
till människorna blev uppenbara
räddade han oss –
inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar
utan därför att han är barmhärtig –
och han gjorde det med det bad
som återföder och förnyar genom den heliga anden.