Betraktelser för kyrkoårets söndagar

Varje söndag och kyrklig helgdag har sitt eget tema. Här kan du läsa hur våra präster tänker kring några av dessa teman.

Betraktelse fjortonde söndagen efter trefaldighet

Hur ska världens alla kristna kunna bilda en enhet, utspridda och oliktänkande som vi är, frågar sig Elin Mellbin i dagens betraktelse.

Betraktelse trettonde söndagen efter trefaldighet

Om människosyn och vem som är din nästa handlar dagens betraktelse av Marie Grangården.

Betraktelse tolfte söndagen efter trefaldighet

Om vad friheten i Kristus handlar om skriver Jeanette Tell i dagens betraktelse.

Betraktelse tionde söndagen efter trefaldighet

Om Gud som vinodlaren skriver Jeanette Tell i dagens betraktelse.

Betraktelse elfte söndagen efter trefaldighet

Betraktelse över Jesu liknelse i Lukasevangeliet kapitel 18, vers 9-14 skriven av Johanna Lindeke.

Betraktelse Kristi förklaringsdag

Om tre förtätade stunder i kyrkans centrum berättar Tuulia Sivapragasam i dagens betraktelse.

Betraktelse sjätte söndagen efter trefaldighet

Gud är ingen curling-förälder skriver Elin Mellbin i dagens betraktelse.

Betraktelse apostladagen

Om allt som Gud ger oss handlar dagens betraktelse av Tuulia Sivapragasam.

Betraktelse den helige Johannes döparens dag

Om en man som blir bryggan mellan historien om Guds folk och Jesus gärning i världen skriver Marie Grangården i dagens betraktelse.

Betraktelse midsommardagen

Att precis som Greta Thunberg ibland känna att man inte räcker till handlar dagens betraktelse av Johanna Lindeke.

Betraktelse tredje söndagen efter trefaldighet

Kring herdeikonen och vad den säger oss handlar dagens betraktelse av Tuulia Sivapragasam.

Betraktelse andra söndagen efter trefaldighet

Ibland prioriterar vi människor annat än att följa Kristus menar Johanna Lindeke i dagens betraktelse.

Betraktelse första söndagen efter trefaldighet

Om att bli född på nytt handlar dagens betraktelse av Birgitta Lorentzon.

Betraktelse heliga trefaldighets dag

För vilka är det som Sonen gör Fadern känd? Läs svaret som Tuulia Sivapragasam ger i sin betraktelse.

Betraktelse annandag pingst

Om hur Jesus som är född människa kan komma från Gud är ett mysterium som man behöver Guds hjälp att förstå, skriver Tuulia Sivapragasam.

Betraktelse pingstdagen

Jeanette Tell skriver om den frid som inte världen kan ge, men Guds Ande.

Betraktelse söndagen före pingst

Om Anden som kommer till oss för att ge oss kraft i tron, berättar Tuulia Sivapragasam.

Betraktelse Kristi himmelfärds dag

Jobbar Jesus också på distans? Läs Birgitta Lorentzons betraktelse.

Betraktelse bönsöndagen 2021

Om bönen som ett samtal med Gud handlar dagens betraktelse av Johanna Lindeke.

Betraktelse femte söndagen i påsktiden 2021

Marie Grangården skriver om löftet om Anden som kommer.

Betraktelse fjärde söndagen i påsktiden 2021

Vilken tid menar Jesus och hur kort är den? frågar sig Tuulia Sivapragasam i dagens betraktelse.

Betraktelse tredje söndagen i påsktiden

Dagens text bär oss mot ett ansvar för naturen, skriver Birgitta Lorentzon.

Betraktelse andra söndagen i påsktiden

Det är en omtumlande tid för lärjungarna, deras riktning i livet har kastats omkull skriver Jeanette Tell.

Betraktelse annandag påsk

Precis som lärjungarna fick erfara är det en övning som människa att vara öppen för alla möjligheter, skriver Elin Mellbin.

Betraktelse påskdagen

Den tomma graven talar om hoppet i våra liv när det är som allra mörkast skriver Jeanette Tell.

Betraktelse på långfredagen

Idag står vi öga mot öga med det uslaste i oss människor men även med sanningen om Guds kärlek skriver Marie Grangården.

Betraktelse skärtorsdag

Vi kan använda skärtorsdagens händelser som en biktspegel för att förstå våra egna handlingar skriver Johanna Lindeke.

Betraktelse palmsöndagen

Det är i spänningen mellan död och liv som vi lever och finns till, skriver Jeanette Tell.

Betraktelse Jungfru Marie bebådelsedag

Tillsammans med Maria får vi förundras över Guds mäktiga verk och den största av gåvor, skriver Johanna Lindeke.

Betraktelse midfastosöndagen

Marie Grangården skriver att hon många gånger under det senaste året längtat efter en rastplats, precis som midfastosöndagen ibland kallas.

Betraktelse tredje söndagen i fastan

Om dagens tema kampen mot ondskan skriver Johanna Lindeke.

Betraktelse andra söndagen i fastan

Visst kan vi ana Guds rike redan här idag på jorden, skriver Johanna Lindeke.

Betraktelse första söndagen i fastan

En tro som hela tiden måste upp till bevis blir som ett osunt äktenskap, skriver Tuulia Sivapragasam.

Betraktelse askonsdag

Fasta handlar inte bara om att avstå, utan om att göra plats, skriver Johanna Lindeke.

Betraktelse fastlagssöndag

Ta en fika och ät en fastlagsbulle och fundera över hur du vill följa Kristus på kärlekens väg, uppmanar Johanna Lindeke.

Betraktelse kyndelsmässodagen

Våra liv är inte lämnade till någon slump. Gud leder oss dit vi behöver gå, skriver Elin Mellbin.

Betraktelse septuagesima

Guds rättvisesystem beskriver vad nåd är, skriver Tuulia Sivapragasam.

Betraktelse tredje söndagen efter trettondedagen

I mötet med Jesus är tro som bevis inte något vi behöver visa upp, skriver Mari Grangården.

Betraktelse andra söndagen efter trettondedagen

Vi vill att Gud ska gripa in, men ha tålamod, skriver Tuulia Sivapragasam i dagens betraktelse.

Betraktelse första söndagen efter trettondedagen

Elin Mellbin skriver om när Jesus kommer till Johannes för att låta döpa sig.

Betraktelse trettondedag jul

Hur kom det sig att stjärntydarna kom till Betlehem? Läs Birgitta Lorentzons betraktelse och du får ett svar.

Betraktelse söndagen efter nyår

Julhögtiden pekar mot påskens händelser och det kan ge oss perspektiv på vad det innebär att Gud blir människa, skriver Johanna Lindeke.

Betraktelse nyårsdagen

Oavsett hur ditt liv ser ut och oavsett vad dina förhoppningar och tankar är inför år 2021 - så finns Gud där, skriver Elin Mellbin i dagens betraktelse.

Betraktelse nyårsafton

Idag blickar vi framåt, men vi behöver också tid till att tänka på det år som gått, skriver Johanna Lindeke i dagens betraktelse.

Betraktelse söndagen efter jul

Jesus flyttar barnens status från periferin till centrum när han föds som ett barn, skriver Tuulia Sivapragasam i dagens betraktelse.

Betraktelse annandag jul

Jesus tar verkligen i för att de utsända lärjungarna ska förstå att det måste vara försiktiga. Något som visat sig vara det rätta, skriver Birgitta Lorentzon i dagens betraktelse.

Betraktelse tredje söndagen i advent

Läs om de tydliga beröringspunkterna mellan Johannes döparen och Lucia som Tuulia Sivapragasam skriver om i dagens betraktelse.

Betraktelse andra söndagen i advent

Om vi inte orkar engagera oss i miljöfrågan orkar vi då engagera oss i att Guds rike är nära? frågar sig Birgitta Lorentzon i dagens betraktelse.