Arbetsliv

Genom att växa både andligt och själsligt tror vi att det går att finna en balans i livet, och på detta sätt också förebygga en del kroppslig och psykisk ohälsa.

Människomassa
Foto: IKON

Ibland känns det som att det är svårt att hitta balansen mellan arbetslivet och privatlivet. Livet snurrar alldeles för fort. En mening med livet, inre ro och ny kraft står högt på önskelistan. Då kan vi i kyrkan bli den katalysator som hjälper även vuxna människor att växa.

Vi ser hela människan och arbetar från helhetsperspektivet där ande, själ och kropp är lika viktiga. Varje människa är unik och älskad, är en viktig utgångspunkt i vårt arbete för att förebygga ohälsa. Vi erbjuder t.ex. föreläsningar om stress, relationer eller gränssättning i arbetslivet. Kontakta oss gärna för en enskild arbetstagare eller hela arbetsplatsen.

Detta kan vi bl.a. erbjuda dig och/eller ditt företag:
>      Stödsamtal utifrån olika livssituationer
>      Handledning, både individuellt och grupp
>      Utbildning och föreläsning i krishantering
>      Konsultationer/samtal i anslutning till uppsägning eller omorganisation
>      Minnesstuder i samband med dödsfall
>      Retreater under några timmar eller dagar

Spånga-Kista församlings diakoner: Éva, Christina, Anders och Rebecca.

Ta gärna kontakt med oss diakoner: