Kyrkogårdar

Under flikarna hittar du lite historik, viss information och bilder gällande våra kyrkogårdar.

Askums kyrkogård 

Askums kyrkogård från1945 är den nyaste kyrkogården i Askum...

Askums gamla kyrkogård

Askums gamla kyrkogård ligger en bit bortom Askums kyrka...

Bovallstrands kyrkogård

Bovallstrands kyrkogård

En vacker plats i kanten av Bovallstrand.

Gamla kyrkogården

Den äldsta kyrkogården i Kungshamn som ligger nära Kungshamns kyrka.

Hovenäsets kyrkogårdar

På Hovenäset finns en äldre del från 1922 , och en nyare del från 1945...

Hunnebostrands kyrkogård

En vacker plats centralt beläget i Hunnebostrand

Kyrkogårdarna på Malmön

Malmön har en gammal och en nyare del (1945). Kyrkogården är belägen ute vid Kattesandsvägen på ön...

Sandbogens kyrkogård

Kyrkogården belägen vid kurvan upp mot Smögenbron

Sandö kyrkogård

Kyrkogården på Smögen är en ovanlig kyrkogård, den består nämligen helt och hållet av sjösand, (havsbotten)...

Tossene gamla och nya kyrkogård. Urnlunden ligger på den nya större kyrkogården.

Tossene kyrkogårdar

I Tossene finns det två kyrkogårdar vackert beläget. Den äldre (på bild ovan) närmast Tossene kyrka och den nyare strax intill.

Vägga kyrkogård

Vägga kyrkogård ligger vid den södra infarten till Kungshamn

Kyrkogårdsförvaltningen

Vi utför plantering och skötsel av gravplatserna på uppdrag av gravrättsinnehavare och kan ofta hjälpa till med olika praktiska saker du vill ha ordnat på kyrkogårdarna.

Askgravplats

Hunnebostrands begravningsplats - askgravplats

ASKGRAVAR OCH ASKGRAVLUNDAR

Nya gravskick på våra kyrkogårdar