Vägga kyrkogård

Vägga kyrkogård ligger vid den södra infarten till Kungshamn

Vägga kyrkogård ligger drygt en och en halv kilometer östnordöst om kyrkan. Den invigdes 1950 och utvidgades 1979. Den ligger på plan mark vid östra foten av en bergsförhöjning. Kyrkogården är omgärdad av en stenmur, i väster naturligt avgränsad av berget. Huvudingången i söder mellan fyrkantiga murstolpar med krönkors och med dubbel järngrind.

Cermoniplats med granitkatafalk och smalt träkors i södra delen i anslutning till grusplan. Begravningsplatsen domineras av tuktade oxelträd utmed gångar och mur samt häckar.

På Vägga kyrogård  kan vi erbjuda kistgravar, urngravar, askgravar samt  minneslund.