Sandbogens kyrkogård

Kyrkogården belägen vid kurvan upp mot Smögenbron

Sandbogens kyrkogård ligger i en smal dalsänka. Den är naturligt avgränsad av branta bergssluttningar. Ingågen i söder, öppnas med en dubbel järngrind i kraftigt järnsmide och en ingång i norr via en stentrappa från vägen. På kyrkogårdens östra del finns en minnesvård över stupade engelsmän och tyskar från Nordsjöslaget 1916. 

Sandbogens kyrkogård var förr i tiden både Kungshamns och Smögens gemensamma kyrkogård. Det finns många stora stenar från seklets början.

Här kan man välja ut en gammal gravplats för urnbegravning, församlingen har ganska många återlämnade gravplatser.

 

Gröna skyltar sattes ut i juli 2017 på 735 gravar där vi söker anhöriga och gravrättsinnehavare. Kontakta expeditionen på 0523-66 84 00

Kyrkogårdsvandring

Gå en vandring på Sandbogens kyrkogård med hjälp av QR-koder