Inbjudan till information angående Hovenäsets kapell

Sotenäs pastorat har börjat en process med att ta Hovenäsets kapell ur bruk.

Inbjudan till information angående Hovenäsets kapell

 

Sotenäs pastorat har börjat en process med att ta Hovenäsets kapell ur bruk. Tidigare när en kyrka inte längre skulle användas som kyrka så kallades det att ”avsakralisera”. Nu heter det att ”ta ur bruk”. Detta kräver beslut av olika instanser och kan komma att innebära att Hovenäsets kapell inte längre skulle vara ett kapell med ett kyrkorum. Det blir istället en ”vanlig lokal” utan de restriktioner och regler som kringgärdar ett kyrkorum. Altare, dopfunt och predikstol samt övriga kyrkliga inventarier flyttas från kapellet. Anledningen till denna påbörjade process är de beslut som ägaren till kapellet, Hovenäsets kapellförening fattat sedan årsmötet 2018. Pastoratet och föreningen har bland annat skilda meningar gällande bland annat föreningens stadgar. Pastoratet har en skyldighet att ha tillsyn över kyrkorummet och att följa de stadgar som juridiskt prövats och gäller. Detta har inte varit möjligt sedan årsmötesbeslut 2018.

Tyvärr har samtal mellan parterna inte löst situationen.
Sotenäs pastorat inbjuder till information om processen att ta kyrkorummet ur bruk. Informationen ges digitalt p g a pandemirestriktioner:

Lördag den 30 januari kl 10

Det finns några få bokningsbara platser i Kungshamns församlingshem vid storbilds-TV för den som Dessa är främst för de som inte har tillgång till dator eller uppkoppling

För att få en länk till det digitala mötet eller för att boka en plats, mejlar du till lars.svernling@svenskakyrkan.se
eller per tel: 0523/66 84 10


Välkommen önskar
Veikko Larsson , kyrkorådets ordförande
Malin Hammarström, kyrkoherde