Foto: Joakim Carlström

Malmöns kyrka

En vacker pärla på Malmön...

Malmöns kyrka, uppförd på Malmön 1907. Malmöns kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Södra Sotenäs församling i Göteborgs stift. Kyrkan ligger på ön Malmön i Sotenäs kommun. Söder om kyrkan finns en före detta prästgård från 1912, som sedan 1993 fungerar som församlingshem.

Kyrkobyggnaden
Träkyrkan uppfördes 1798 för Lysekils församling och hette då Lysekils kyrka. Vid bygget av Lysekils nuvarande kyrka monterades den gamla kyrkan ned och flyttades till Malmön, där den återinvigdes 1907.

Kyrkan har en stomme av liggtimmer och består av långhus med nord-sydlig orientering. I söder finns ett tresidigt kor och i norr ett kyrktorn med vapenhus. Sakristian är inrymd i koret bakom altaret och avskiljs från övriga kyrkorummet med ett skrank. När kyrkan tidigare stod i Lysekil fanns en separat vidbyggd sakristia, men den avlägsnades vid flytten till Malmön.

Inventarier
Altartavlan har motivet Jesu nedtagning från korset. Tavlan är målad av Vilhelmina Lagerholm och är en kopia av en målning utförd av fransmannen Jouvenet.
Predikstolen med åttakantig korg och sexkantigt ljudtak är byggd efter ritningar av arkitekt Eugen Thorburn.
I tornet hänger två klockor. Lillklockan är gjuten 1741 i Göteborg och omgjuten 1916 i Stockholm. Storklockan är gjuten 1913 i Stockholm. I kyrkan ryms 340 personer.

Källa: Wikipedia

Här kan du läsa om Malmöns Prästgård

Foto: Joakim Carlström
Foto: Joakim Carlström
Foto: Joakim Carlström