Malmöns församlingshem

Församlingshemmet på vackra Malmön

MALMÖNS FÖRSAMLINGSHEM,(GAMLA PRÄSTGÅRDEN)
I Malmöns församlingshem får det plats max. 44 personer. Församlingsbor får i samband med förrättning (dop, bröllop, begravning och konfirmation) låna lokalen kostnadsfritt. I andra fall är hyran 700kr/tillfälle. Städning ingår inte i hyran. Lämna lokalen i det skick du fann den. Vid frågor och bokningar, kontakta församlingsexpeditionen på 0523-668400.

Välkomna