Kyrkogårdsförvaltningen

Vi utför plantering och skötsel av gravplatserna på uppdrag av gravrättsinnehavare och kan ofta hjälpa till med olika praktiska saker du vill ha ordnat på kyrkogårdarna.

Kyrkogårdsförvaltningen svarar för drift och underhåll av begravningsplatserna inom Sotenäs kommun (Kungshamn, Smögen, Malmön, Askum, Hunnebostrand, Bovallstrand, Tossene). Vi har ansvaret för att begravningslagens bestämmelser följs och att gravregister och gravkartor är aktuella.

Vid snöfall plogas endast mittgång/huvudgång på våra kyrkogårdar.

För frågor om kyrkogårdsförvaltning, kontakta inger.m.persson@svenskakyrkan.se
tel. +46523668409 eller jan.back@svenskakyrkan.se tel. +46523668426.

Begravningsombud  Gunilla Ohlin, mail: gunilla.ohlin@sotenas.se

Vad gör ett begravningsombud?  Det kan du läsa om här.

 

Kyrkogårdar

Under flikarna hittar du lite historik, viss information och bilder gällande våra kyrkogårdar.

Kyrkogårdsvandring

Gå en vandring på Sandbogen och Väggas kyrkogårdar med hjälp av QR-koder

Gravrätt

Gravplatserna upplåts med gravrätt. Gravrätten gäller för kist- och urngrav men inte för minneslundar.

Gravvårdar

Det är gravrättsinnehavarens ansvar att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick, vilket omfattar att gravanordningen, dvs. gravstenen, inte utgör något hot mot arbetsmiljön och säkerheten på gravplatsen enligt 7 kap. 3 § begravningslagen.

Gravskötsel

Kyrkogårdsförvaltningen ombesörjer skötsel av enskild gravplats mot ersättning.

Nedlagda stenar på Tossene kyrkogårdar samt Hunnebostrands kyrkogård.

Nu på senhösten har vaktmästarna lagt ned ett stort antal gravstenar som var lösa och därmed en risk för allmänheten. De gravar som har gravrättsinnehavare kommer vi att kontakta inom kort och övriga gravar kommer vi att sätta skyltar på där vi ber de anhöriga att kontakta församlingsexpeditionen, Inger Persson på +46523668409.

För att se om just er/era gravar på Hunnebostrands kyrkogård är försedda med skylt, klicka här.

För att se om just er/era gravar på Tossene gamla kyrkogård är försedda med skylt, klicka här.

För att se om er/era gravar på Tossene kyrkogård är försedda med skylt, klicka här.

 

Gravstenar söker vårdare på Sandbogen

Södra Sotenäs församling söker kontakt med anhöriga till närmare 735 äldre gravar på Sandbogens kyrkogård. Om ni upptäcker en grön skylt på någon av de gravar som ni sköter om  eller tittar till så tveka inte, ta loss den gröna etiketten och låt stickan sitta kvar på graven. Ta kontakt med %20inger.m.persson@svenskakyrkan.se på kyrkogårdsförvaltningen tel. +46523668409.

För att se om just er/era gravar är försedda med en skylt, klicka här.