Hunnebostrands kyrkogård

En vacker plats centralt beläget i Hunnebostrand

År 1916 fick Hunnebostrand en egen kyrkogård och den är belägen någon halvkilometer söder om kyrkan i sluttning vid foten Söndre Hogeberg. Tidigare fick man forsla de avlidna till kyrkogården i Tossene som var gemensam för det båda församlingarna.

Kyrkobyggnadsföreningen som bildades 1909 köptes in en likvagn och ordnade med likvagnsbod i närheten av kyrkogården. Hunnebostrands kyrkogård invigdes 1916 och utvidgades första gången 1937.

Kyrkogården är omgiven av ett smidesstaket med stolpar av huggen granit och med ett mycket fin sydgrind, vars grindstolpar är utformad som ringkors. I norra hörnet av kyrkogården finns en gånggrift från ca 2000 f.Kr. och är mycket sevärt. 

På Hunnebostrands kyrkogård kan vi erbjuda olika gravskick såsom kistgravar, urngravar, askgravar samt minneslund. 

Nämnas bör att man hittade en mindre begravningsplats som upptäcktes vid ett husbygge på 1930-talet. En minnessten är nu uppställd och är inhägnad av ett smidesstaket. 

Askgravplats

Hunnebostrands begravningsplats - askgravplats