Hovenäsets kyrkogårdar

På Hovenäset finns en äldre del från 1922 , och en nyare del från 1945...

Hovenäsets kyrkogårdar ligger på vägen mot Kungshamn. Den gamla delen invigdes 1922 samtidigt som Hovenäsets stenvalvsbro invigdes. Kyrkogården är väl bibehållen efter ritningarna från 1922. Man utvidgade kyrkogården 1945. Vid ingången står två stenstolpar.

I början köpte man gravplatsen men detta brukas inte idag.  Före denna kyrkogård andvändes Askums gamla kyrkogård.


På den äldre delen hålls bara urnnedsättningar numera, men på nyare delen kan man få både kistbegravningar och urnor.

Nämnas bör att en kolerakyrkogård från 1800-talets mitt och är belägen vid Slätten och omgärdas av en stenmur i fem lager.