Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Kyrkan följer människor genom hela livet, och finns med i livets viktiga ögonblick.

Dop

I dopet får vi ett löfte om att Gud är med genom hela livet, vad som än händer. Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan.

Konfirmation

En möjlighet för dig som vill utforska tron, livet och vad ditt dop har för betydelse.

Vigsel

Och störst av allt är kärleken! Bröllop är en av livets största och viktigaste högtider. Läs mer om hur det går till att gifta sig i kyrkan.

Begravning

Att mista en anhörig eller nära vän är en svår situation. Vi ställs både inför sorg och en rad praktiska problem. Med dessa rader vill vi hjälpa Dig på vägen genom att försöka svara på en del av de frågor man möter när man skall ordna en begravning.