Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Kyrkan följer människor genom hela livet, och finns med i livets viktiga ögonblick.