Den digitala kyrkan

Digitala gudstjänster, andakter och videoklipp

Digital gudstjänst

Här hittar du de gudstjänster som sänds digitalt

Digital Andakt

Ta en paus i vardagen och var med på andakt

Melodikryss

Var med och tävla i vårt melodikryss!

Julkalender

Sotenäs pastorats julkalender 2020