Konfirmation 2022-2023

Konfirmation 2022-2023

NU – NU - NU
är det dags för årets händelse:
alla som är födda 2008 eller tidigare kan anmäla
sig till konfirmation under 2022-2023.

GRATTIS! DU ÄR EN AV DEM!
Kan man förlåta allt? Vad styr mitt liv? Vem är jag?
Vem är Jesus? Finns Gud?

Konfirmation är till för dig!
Konfirmation är en bekräftelse av dopet.

Du får kunskap om kristen tro
för att kunna ta ställning till om du
vill bli konfirmerad eller inte.

Allt är gratis.
(församlingen bjuder)

HUR ANMÄLER JAG MIG?
Anmälan innan den 24 juni för att säkert få plats.

Mejla till
sosdala.forsamling@svenskakyrkan.se

Den 13 september har vi uppstart till årets
konfirmander. Vi träffas ungefär varannan torsdag,
mest i Kyrkans hus. 

Hör jätte gärna av dig om du
undrar över något!

Bitte, konfapräst 0727-29 19 65
Marita, konfirmationsledare 0709-66 02 42

Välkomna!!