Foto: Emilia Lindstrand/IKON

Verksamheter med vuxna

Församlingen har verksamheter med olika inriktningar.

Nyfiken på Gud - samtalsträffar om kristen tro

En öppen samtalsgrupp för dig som är nyfiken på kristen tro

Körer för vuxna

Vi har körer för både vana och ovana sångare.

Följ med på en promenad!

Gå en härlig promenad tillsammans med andra och avsluta med en enkel fika.