Foto: Magnus Aronson/IKON

Verksamheter med barn och unga

I församlingen finns verksamheter för alla åldrar - från de allra yngsta till de äldsta.

vi anpassar verksamheten

All verksamheter kommer att anpassas efter rådande omständigheter. Det innebär att det är begränsat antal platser samt att det mesta av verksamhetern kommer att ske utomhus. Vi följer riktlinjerna och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.