Foto: Magnus Aronson/IKON

Verksamheter med barn och unga

I församlingen finns verksamheter för alla åldrar - från de allra yngsta till de äldsta.

Öppen förskola, barn som leker.

Öppen förskola

Kom och träffa andra vuxna och barn. Vi umgås, leker, pysslar, sjunger och fikar tillsammans.

Kyrkängens förskola

Kyrkängens förskola

Kyrkängen, som har funnits sedan 1991, är en del i församlingens barn-och ungdomsverksamhet. Kyrkängens förskola följer skollagen, läroplan för förskolan samt har en kristen profil.

Musik och rytmik

Låt barnen få uppleva kyrkorummet genom sång och musik.

Barn på babyrytmik med en äggskallra i handen.

Rytmik

Sång, dans, rörelse och ramsor för små barn tillsammans med föräldrar.

Barn- och ungdomskörer.

Körer för barn och ungdomar

I församlingen finns det flera olika barn- och ungdomskörer.

Texten After school framför Röda Längan.

After School

För dig från 10 år.

Röda Längan

Välkommen till Röda Längan

För dig som är 14 år eller äldre

Biblar och ungdomar.

Konfirmation

Konfirmation handlar om Gud och om det du tycker är viktigt i livet. Vi vill ge dig en chans att lära dig mer om kristen tro och det är okej att fråga om allt. Du kan fortfarande anmäla dig!

Svenska kyrkans unga

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.