Foto: Gunilla Wahrenberg

Vapnö kyrkogård

Vapnö kyrkogård ligger vid Vapnö kyrka.

Denna kyrkogård är också mycket gammal, troligtvis även denna från 1200-talet. Den är också indelad i kvarter samt ett område som tidigare användes för Vapnö fideikommiss, området kallas Stael-området.