Foto: Magnus Aronson/IKON

Svenska kyrkans unga

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Malin Öhrling

Malin Öhrling

Söndrum-Vapnö församling

Församlingspedagog