Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Spotify Business har lagt ner

Detta innebär att det inte längre är tillåtet att spela musik från Spotify i kyrkan.

Församlingens musiker kan spela många olika slags musik, på till exempel piano eller orgel.

 

Vill man ändå ha inspelad musik är det följande som gäller:

Så här gör du för att ha inspelad musik i kyrkan
Spotify har på affärsmässiga grunder beslutat att lägga ner sin musiktjänst för företag ”Spotify Business” från och med den 31 mars 2019. Detta är ett beslut som Svenska Kyrkans inköpsstöd inte har haft möjlighet att påverka trots att det påverkar hur inspelad musik kan användas i församlingar och pastorat.

Kan man använda ett vanlig Spotifykonto för att spela musik i Svenska kyrkan? 
Nej, detta avtal gäller endast privatpersoner. Privata Spotify får inte användas för att framföra en låt eller sång i offentlig miljö utan får bara användas för "hemmabruk" för vänner. När det gäller hur många vänner som räknas så är det så många som ryms vid en dukning i hemmiljö, cirka 8-10 personer.

Hur gör man då man vill ha inspelad musik i fortsättningen? 
Den som vill ha inspelad musik vid dop, bröllop och begravning kan till exempel göra på något av följande sätt:

CD-skiva
Det är tillåtet för en privatperson att ta med sig en CD skiva för att spela upp en låt eller sång. CD-skivan måste vara original, och får alltså inte vara en CD någon bränt själv. Detta beror på att det lagliga stöd som finns för att bränna en CD för privat bruk inte sträcker sig till att spela upp musik ur den CD:n i gudstjänst eller kyrklig handling. De ”ljudkällor” som kyrkan lagligen får använda vid gudstjänst och kyrklig handling måste vara ”original” och utgivna med upphovspersonernas samtycke. En bränd CD-skiva är inte original utgiven med samtycke.

Nedladdad låt från till exempel iTunes
En privatperson kan ladda ner och betala för en låt som används vid t ex ett dop, eller en vigsel eller vid en begravning. En församling/pastorat kan inte ladda ner en låt och använda vid flertalet förrättningar. En förutsättning för användandet av musiken är att upphovsrättsinnehavaren namnges i relation till verket. Detta kan ske i t ex en agenda.  

Hur fungerar det med STIM-ersättning?
Vid köp av CD eller iTunes så betalas denna licens/royalty automatiskt vid köpet och genom vårt centrala avtal med STIM och ger din församling rätten att spela upp musiken offentligt.
Kom ihåg att ange titel och kompositör i eventuellt programblad.