Söndrum-Vapnö församling möter framtiden i ny församlingsgård.

Under kyrkorådets möte i november 2019 beslutades att ge uppdrag åt Sweco Architects AB att fortsätta arbetet med att rita ny församlingsgård till församlingen i Söndrum-Vapnö.

Uppdraget att inkomma med förslag gick till tre arkitektbyråer och innehöll bland annat:
Söndrum Vapnö församlings församlingsgård ska vara en mötesplats som präglas av Trovärdighet, Gemenskap, är Välkomnande och Funktionell. En mötesplats som bjuder in både till ett kort besök när du har vägarna förbi eller varför inte delta i en verksamhet? Staffansalen är en fantastisk byggnad och har ett stort symbolvärde för församlingen och församlingsgården. Denna ska bevaras, restaureras och uppdateras för att möta framtiden.

Inkom gjorde tre olika och fina förslag. Uppdraget vanns alltså av Sweco Architects AB i hård konkurrens.

Nuvarande församlingsgård byggdes i början på 1970-talet och har tjänat församlingen väl. I takt med att församlingen vuxit både till medlemsantal och i verksamhet har fastigheten blivit för trång och de tekniska lösningarna i ventilation, värme och avlopp håller inte längre måttet vilket påverkar såväl arbetsmiljön som verksamheten. Under ett förstudiearbete under hösten 2018 framkom att åtgärderna är så omfattande att bygglov för renovering faller under nybyggnadskrav och då blir det helt enkelt billigare, hållbarare och mer ansvarsfullt att bygga nytt.

Under vintern kommer arbetet nu att fortgå med att ta fram ritningar och upphandla projektledare för detta, för församlingen, stora projekt.

På denna sida kommer du kunna följa bygget från ritningar, till första spadtaget och vidare till livfull verksamhet.

Varmt välkommen att följa med på resan.