Gravskyltar med nummer.
Foto: Gunilla Wahrenberg

Skyltar på gravar

Våra kyrkogårdar vid Söndrums kyrka och Vapnö kyrka växer. Därför behöver vi uppdatera informationen kring de olika kvarteren/områdena samt de olika gravarna

På grund av detta sätter vi ut skyltar på en del gravar - se bilden ovan. Detta gör vi för att det tydligt ska framgå vilket kvarter/område graven är placerad i.

Bokstaven berättar om vilket kvarter/område graven är i
och numret berättar vilken grav det är i just det kvarteret/området.