Foto: Johannes Frandsen / IKON

Rytmik

Rytmik innebär sång, dans, rörelse och ramsor för små barn tillsammans med föräldrar.

Sjung tillsammans med ditt barn. Vi träffas tio torsdagsförmiddagar per termin. Begränsat deltagarantal.

Babyrytmik för barn 0-1 år tillsammans med förälder.
Småbarnsrytmik för barn 1-2 år med förälder.

Kontakt

Elisabeth Almqvist Hansson, tfn 035-16 13 17
eller e-post till Elisabeth Almqvist Hansson