Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rytmik

Rytmik innebär sång, dans, rörelse och ramsor för små barn tillsammans med föräldrar.

Sjung tillsammans med ditt barn. Vi träffas tio torsdagsförmiddagar per termin. Begränsat deltagarantal.

Babyrytmik för barn 0-1 år tillsammans med förälder.
Småbarnsrytmik för barn 1-2 år med förälder.

Start 12 september.

Kontakt

Elisabeth Almqvist Hansson, tfn 035-16 13 17
eller e-post till Elisabeth Almqvist Hansson