Foto: Emma Berkman/IKON

Musik

Församlingen har ett rikt utbud av musik. Körer, musikgudstjänster, konserter, rytmik och mycket annat.

Barn på babyrytmik med en äggskallra i handen.

Rytmik

Sång, dans, rörelse och ramsor för små barn tillsammans med föräldrar.

Barn- och ungdomskörer.

Körer för barn och ungdomar

I församlingen finns det flera olika barn- och ungdomskörer.

Körer för vuxna

Vi har körer för både vana och ovana sångare.