Foto: Kristina Johansson/IKON

Leva vidare-grupp

Det svåraste vi kan vara med om är när vi förlorar någon som stått oss nära. Det påverkar vårt liv på många olika sätt. Det finns många frågor vi ställer oss om liv och död. Oro kan finnas inför framtiden, hur det ska gå och hur vi ska orka.

Varje människas sorg är unik och ingen annan kan i egentlig mening riktigt förstå den. Det är mångas erfarenhet att delande av tankar och erfarenheter med någon som är i samma situation, betyder mycket och är till stor hjälp. I andras ord och känslor känner man igen sig själv.

Önskar du information om Leva vidare-grupp? Vänligen kontakta diakon Elisabeth Ahlström.