Foto: Johannes Frandsen / IKON

Körer för barn och ungdomar

I församlingen finns det flera olika barn- och ungdomskörer.

På grund av rådande omständigheter med Corona/Covid-19 övar inte körerna som de brukar.
Ta kontakt med respektive ledare för att få information om aktuell kör.

MINIMAXKÖREN

För barn 2-4 år tillsammans med förälder/annan vuxen.
Vi träffas varannan onsdag (jämna veckor) kl 15:30-16:15 och sjunger och rör oss till musik. Ett par gånger/termin medverkar vi i familjegudstjänster m m.

KÖRKUL

För barn 5-6 år - gärna tillsammans med förälder/annan vuxen
Vi träffas varannan onsdag (udda veckor) kl 15:30-16:15 och på ett lekfullt sätt börjar vi lära oss att sjunga i kör. Vi sjunger i familjegudstjänster och musikgudstjänster ca fyra gånger/termin.

Elisabeth Almqvist Hansson

Söndrum-Vapnö församling

Kantor

glädjekören

Från åk 1-7.
Vi övar varje onsdag kl 16:30-17:15. Medan vi sjunger både fartfyllda låtar med dans och rörelse och vilsamma visor lär vi oss körsångens grunder. Vi medverkar i familjegudstjänster, musikgudstjänster (t ex Lucia, musikaler m m) ca fem gånger/termin. Varje höst åker vi på körresa och på våren är det körläger.

Akiko Watanabe

Söndrum-Vapnö församling

Organist