Foto: Kajsa Nordenstorn

Funkiskonfirmander

Till dig som vårdnadshavare

Svenska kyrkan i Halmstad erbjuder konfirmation för personer med olika funktionsvariationer. Inbjudan riktar sig till ungdomar 14 år och uppåt.

Hösten 2020 startar nästa omgång i Söndrums kyrka.

Välkommen att kontakta oss för att planera och anpassa gruppen utifrån vilka förustättningar ungdomen har.

Måste man tro på Gud för att vara konfirmand?

Vissa har en tro på Gud när de blir konfirmander, några kommer på att de tror under konfirmandtiden, andra att de inte gör det. Men alla får ta del av hur det är att leva som kristen.

Måste jag vara döpt för att vara konfirmand?

Nej, det behöver du inte. Är du inte döpt, döps du före konfirmationen. Konfirmation betyder bekräftelse. Bekräftelse av dopet.

Måste konfirmanden kunna läsa?

Nej, det behöver man inte. Inte heller kunna prata. Vi kommunicerar efter bästa förmåga utifrån hur konfirmanden kommunicerar.

Vad är det bästa med att vara konfirmand?

De flesta svarar gemenskapen och allt det roliga vi hittar på. Konfirmationstiden brukar innebära minnen för livet.

Kostar det något?

Nej, alla ska ha möjlighet att delta.

Malin Öhrling

Malin Öhrling

Söndrum-Vapnö församling

Församlingspedagog

Informationsfolder Funkiskonfirmander