Foto: Sara Danielsson / IKON

Frälsarkransvandring i Hallägraskogen

Frälsarkransen - ett modernt radband

Frälsarkransen är ett modernt radband med 18 pärlor i olika färger och av olika betydelser. "Martin Lönnebo skapade radbandet en sommar när han båtluffade i Grekland. En storm tvingade båten till en ö med bara 47 invånare inklusive byns präst. Martin fick tag på ett litet rum, och i det rummet började han skissa fram Frälsarkransen. Idag finns radbandet Frälsarkransen på tiotusentals handleder, i fickor och i väskor. Den har hjälpt otaliga människor till fördjupad bön och innerligare Gudskontakt."

Frälsarkransvandring i Hallägraskogen

I Hallägret finns en vandring kring Frälsarkransen. Den börjar i Örtagården och återkommer dit. Målade stenar ligger utplacerade vid nio stationer. Vandringen går från station till station. Livet kan liknas vid en vandring. Genom Frälsarkransen förenas den inre och yttre vandringen. Det är steg närmare Gud och samtidigt steg mot mitt innersta. Frälsarkransen har hjälpt otaliga människor till fördjupad bön och innerligare Gudskontakt.

De målade stenarna motsvarar pärlorna på Frälsarkransen. De kan kallas för Livets pärlor. De har nämligen en djupare betydelse. Varje pärla har något att berätta. De färgade stenarna ger rymd åt samtalet med Gud om längtor, drömmar, böner. När pärlornas symbolik översätts till det egna livet blir de samtidigt en bro till Gud. Det finns en pärla för varje stund i livet. Ladda dina livspärlor med just dina behov. Följande tankar kan ses som ett redskap att bekanta sig med stenarnas budskap.