Bön för klimatet

I samband med FN:s klimatmöte i New York (Climate Action Summit 2019) ber vi för klimatet.

Fredag 27 september och fredag 4 oktober kommer kyrkklockorna i Söndrums kyrka och i Vapnö kyrka samt i S:t Olofs kapell att ringa kl 11:55 för klimatet.

Bön för klimatet

Evige Gud, hela jorden är full av din härlighet.
Till dig bär vi fram skapelsens våndor i klimatkrisens tid.
Vi ber om nåden att få göra gott, som dina skapade medskapare.

Jesus Kristus, du har gått på vår jord och lever mitt ibland oss.
Gör oss känsliga för människors och hela skapelsens lidande.
Stärk oss i arbetet för ett värdigt liv, i rättvisa och solidaritet
med dem som lever och kommer att leva.

Heliga Ande, modets och självbesinningens kraft,
du talar till våra samveten.
Trösta oss när vi lider och plågas av ångest.
Ge oss oro när vi domnar i bekvämlighetens ro.
Skapa om oss till att bli vad vi är: en enda mänsklighet under samma himmel.

Amen.