Kyrkofullmäktige och Kyrkorådet perioden 2022-2025

Kyrkofullmäktige perioden 2022-2025 Kyrkorådet för perioden 2022-2025

Kyrkofullmäktige 2022-2025

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Roine Olsson

Vivek Olofsson

Ebba Eriksson Dost

Kjell Arne Oskarsson

Leif Nilsson

Kristina Tomasson

Christopher Ekenberg

Ann-Sofie Persson Testouri

Gullvi Nilsson

Maria Lindros

Ersättare

Assar Persson

Annelie Rosenqvist

Marion Lundh

Sofia Ekenberg

Tobias Nilsson Lindkvist

Kyrklig Samverkan i Sölvesborgs församling

Ledamöter

Maria Oscarsson

Agneta Arvidsson

Anna Nilsson

Christer Arvidsson

Jan-Eric Gustafsson

Sven Eng

Ersättare

Lena Persson

Leif Ramberg

Mats Everbring

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Ledamöter

Bo Larsson

Sara Petersson

Sandra Nilsson

Ersättare

Anna Bengtsson

Helen Larsson

Sverigedemokraterna

Ledamöter

Daniel Persson

Ingrid Svensson

Leif Åke Svensson

Ulf Lind

Ersättare

Johnny Olsson

Algot Robertsson

Vänstern i Svenska kyrkan

Ledamöter

Viveka Söderdahl

Erik Ohliv

Ersättare

Marcus Ekdahl

Ledamöter

 

Ledamöter i Kyrkorådet 2022-2025

Roine Olsson  S, ordförande i KR

Ebba Eriksson Dost  S

Kjell-Arne Oskarsson  S

Erik Ohliv  ViSk

Maria Oscarsson  KS

Agneta Arvidsson  KS

Bo Larsson  POSK, vice ordförande KR

Daniel Persson  SD

Ersättare i Kyrkorådet för perioden 2022-2025

Viveka Olofsson  S

Ann-Sofie Persson Testouri  S

Anna Nilsson  KS

Sara Pettersson  POSK

Ingrid Svensson  SD