Kyrkogården

Har ni frågor angående kyrkogårdarna ring Kyrkogårdsföreståndaren på 0456-554 71 eller till kyrkogårdsexpeditionen på 0456-554 54 Sölvesborgs församling har fyra kyrkogårdar: Kapellkyrkogården, Slottskyrkogården med minneslund samt Östra kyrkogården med askgravlund, askgravplats samt minneslund. Gammalstorps kyrkogård har askgravplats och askgravlund samt minneslund. Alla dessa fyra kyrkogårdar används. OBS Då var grindarna på Östra kyrkogården på plats igen. Hoppas att de får vara i fred. Hösten 2017påbörjade vi kontroll och säkerhet av gravstenarna på Slottskyrkogården och Kapellkyrkogården, frågor ring 0456-554 71.

Östra kyrkogården
Östra kyrkogården
Östra kyrkogården

En ny minneslund, Askgravlund och askgravplats är anlagd på Östra kyrkogården färdigställd 2013 i november. Öppnande/invigning av detta var den 29/5 kl 14.00 2014

Minneslunden är ett gravskick med kollektiv och anonym karaktär där avlidnas aska gravsätt inom ett gemensamt område. Gravsättning sker vid  lämplig årstid och utförs av kyrkogårdspersonalen under värdig former, utan närvaro av anhöriga. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel och plantering i minneslunden. Lösa blommor och ljus placeras endast på angivna platser, övriga dekorationer tas bort av kyrkogårdsförvaltningen.

Askgravlund är ett gravskick utan gravrätt. Aska efter den avlidne gravsätts anonymt: kyrkogårdsförvaltningen namnger den avlidne med födelse och dödsår på en gemensamt plats. Går att få namnskylt för ”till minne av” om maka/make vilar på annan plats. Ingen symbolisk flytt sker. Namnskyltar sätts i kronologisk ordning. Gravsättningen sker vid lämplig årstid och utförs av kyrkogårdspersonalen under värdiga former, utan närvaro av anhöriga. Asklunden har en gemensam anvisad plats för levande snittblommor och gravljus, övriga dekorationer tas bort av kyrkogårdsförvaltningen. Pris 1.121:- = namnskylt i mässing, detta pris gäller på Östra kyrkogården. Priset på namnplatta i Gammalstorps kyrkogård är 4.325:-

Askgravplats är en förenklad form av urngravplats med gravrätt och gravskötsel i 25 år. Anhöriga har rätt att närvara vid gravsättningen. Makarna får vila tillsammans. I varje askgravplats finns plats för fyra urnor. Ingen symbolisk flyttning från anna gravplats görs. Bronsbricka med namn, födelse- och dödsår placeras på gravramen. Möjlighet finns att få text ”Till minne av” om make/maka vilar på annat ställe. Priset för bronsbricka och gravskötsel är förnärvarande: 7.550 kronor (ytterligare bricka kostar 4.325 kronor) När fakturan som fås genom kyrkogårdsförvaltningen är betald beställs brickan. Gravsättning får ske när fakturan är betald. Det är samma pris som gäller på askgravplatsen i Gammalstorp där är det plats för 2 askor/urnor. När ytterligare en aska gravsätts förlängs gravrätten automatiskt så att den blir 25 år från senaste gravsättningen. Vid förlängningen tae en avgift ut för förlängningen av skötsel och även kostnad för ytterligare en namnplatta. Begränsningen i gravrätten innebär inskränkningar i rätten för gravrättsinnehavaren att bestämma över gravanordningens utseende samt gravplatsens utsmyckning. Detta beslutar förvaltningen om.

Kyrkogårdskapellet på Kapellkyrkogården invigdes år 1865.
Kapellet är ritat av domkyrkoarkitekten Helgo Zettervall
och skänkt till församlingen av Sölvesborgs Mjällby Sparbank.
TELEFONNR till Kyrkogårdsexpeditionen
0456-554 54 mån-fred kl 11.00-12.00 och till Gammalstorps kyrkogård 0456-554 71 mellan kl 09.00-09.30 mån-fred.
Detta kan Du få hjälp med på kyrkogårdarna. 
VÅRDAVGIFTER SINGEL/GRUSGRAVPLATSER:     
                                        5 år             
 • 1 plats/urngrav           3000:-         
 • 2 platser                      3750:-         
 • 3 platser                      4500:-          
 • 4 platser                      5250:-        
 • 5 platser                      6000:-
 • 6 platser                      6750:-        
 • 7 platser                      7500:-
 • 8 platser                      8250:-       
 • 12 platser                  11250:-       
VÅRDAVGIFTER GRÄSGRAVPLATS:         
                                       5 år               
 • Ingen rabatt                1000:-          
 • 1 rabattstorlek             2500:-          
 • 2 rabattstorlekar          3000:-          
 • 3 rabattstorlekar          3500:-           
 • 4 rabattstorlekar          4000:-          
 • 6 rabattstorlekar          5000:-         
SMYCKNING                                         
                                      5 år               
 • 2 kransar                    1700:-            
 • 1 krans +
 • 1 blombukett/kruka    1600:-            
 • 2 buketter/krukor        1500:-            
 • 1 krans                         850:-           
 • 1 bukett/kruka              750:- 
 • Plantering av sommarblommor samt
 • bevattning och krans  3500:-
 • samt lösa blommor till påsk och
 • midsommar                4700:-         
 

Vill Ni har hjälp med något särskilt utförande av arbete på graven till ett fast ersättningsbelopp på 350:-/tim så går det bra att kontakta  0456-554 71.

T ex plantering och borttagning av perenna växter/träd, riktning av kantsten, byte och/eller påfyllning av jord i rabatt, riktning av gravvård m m.

Övriga tjänster på kyrkogårdarna som kan beställas och faktureras:

Planteringsjord (50 liters säck) 75:-, Singel (100 liter) 200:-, Granrisbunt 75:-, Ljus och tändning 30:- samt Gravlykta, ljus samt tändning 230:-. (Priserna är inklusive arbetskostnad).