Kyrkogården

Har ni frågor angående kyrkogårdarna ring Kyrkogårdsföreståndaren på 0456-554 71 eller till kyrkogårdsexpeditionen på 0456-554 54 Sommarjobb säsong på kyrkogårdarna för 2024 är tillsatta. Sölvesborgs församling har fyra kyrkogårdar: Kapellkyrkogården, Slottskyrkogården med minneslund samt Östra kyrkogården med askgravlund, askgravplats samt minneslund. Gammalstorps kyrkogård har askgravplats och askgravlund samt minneslund. Alla dessa fyra kyrkogårdar används. OBS Då var grindarna på Östra kyrkogården på plats igen. Hoppas att de får vara i fred. Hösten 2017påbörjade vi kontroll och säkerhet av gravstenarna på Slottskyrkogården och Kapellkyrkogården, frågor ring 0456-554 71.

Östra kyrkogården
Östra kyrkogården
Askgravplats Gammalstorp
Östra kyrkogården

En ny minneslund, Askgravlund och askgravplats är anlagd på Östra kyrkogården färdigställd 2013 i november. Öppnande/invigning av detta var den 29/5 kl 14.00 2014. Pris för vårdavgift för askgravplats 25 år fr o m 2024 är 3.709:-. 

Minneslunden är ett gravskick med kollektiv och anonym karaktär där avlidnas aska gravsätt inom ett gemensamt område. Gravsättning sker vid  lämplig årstid och utförs av kyrkogårdspersonalen under värdig former, utan närvaro av anhöriga. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel och plantering i minneslunden. Lösa blommor och ljus placeras endast på angivna platser, övriga dekorationer tas bort av kyrkogårdsförvaltningen.

Askgravlund är ett gravskick utan gravrätt. Aska efter den avlidne gravsätts anonymt: kyrkogårdsförvaltningen namnger den avlidne med födelse och dödsår på en gemensamt plats. Går att få namnskylt för ”till minne av” om maka/make vilar på annan plats. Ingen symbolisk flytt sker. Namnskyltar sätts i kronologisk ordning. Gravsättningen sker vid lämplig årstid och utförs av kyrkogårdspersonalen under värdiga former, utan närvaro av anhöriga. Asklunden har en gemensam anvisad plats för levande snittblommor och gravljus, övriga dekorationer tas bort av kyrkogårdsförvaltningen. Pris 1.121:- = namnskylt i mässing, detta pris gäller på Östra kyrkogården. Priset på namnplatta i Gammalstorps kyrkogård är 4.325:-

Askgravplats är en förenklad form av urngravplats med gravrätt och gravskötsel i 25 år. Anhöriga har rätt att närvara vid gravsättningen. Makarna får vila tillsammans. I varje askgravplats finns plats för fyra urnor. Ingen symbolisk flyttning från anna gravplats görs. Bronsbricka med namn, födelse- och dödsår placeras på gravramen. Möjlighet finns att få text ”Till minne av” om make/maka vilar på annat ställe. Priset för bronsbricka och gravskötsel är förnärvarande: 8.034 kronor (ytterligare bricka kostar 4.325 kronor) När fakturan som fås genom kyrkogårdsförvaltningen är betald beställs brickan. Gravsättning får ske när fakturan är betald. Det är samma pris som gäller på askgravplatsen i Gammalstorp där är det plats för 2 askor/urnor. När ytterligare en aska gravsätts förlängs gravrätten automatiskt så att den blir 25 år från senaste gravsättningen. Vid förlängningen tas en avgift ut för förlängningen av skötsel och även kostnad för ytterligare en namnplatta. Begränsningen i gravrätten innebär inskränkningar i rätten för gravrättsinnehavaren att bestämma över gravanordningens utseende samt gravplatsens utsmyckning. Detta beslutar förvaltningen om.

Kyrkogårdskapellet på Kapellkyrkogården invigdes år 1865.
Kapellet är ritat av domkyrkoarkitekten Helgo Zettervall
och skänkt till församlingen av Sölvesborgs Mjällby Sparbank.
TELEFONNR till Kyrkogårdsexpeditionen
0456-554 54 mån-fred kl 11.00-12.00 och till Gammalstorps kyrkogård 0456-554 71 mellan kl 09.00-09.30 mån-fred.
Detta kan Du få hjälp med på kyrkogårdarna. 
VÅRDAVGIFTER SINGEL/GRUSGRAVPLATSER:     
                                        5 år             
 • 1 plats/urngrav           3450:-         
 • 2 platser                      4313:-         
 • 3 platser                      5175:-          
 • 4 platser                      6038:-        
 • 5 platser                      6900:-
 • 6 platser                      7763:-        
 • 7 platser                      8625:-
 • 8 platser                      9488:-       
 • 12 platser                  12938:-       
VÅRDAVGIFTER GRÄSGRAVPLATS:         
                                       5 år               
 • Ingen rabatt                  1150:-          
 • 1 rabattstorlek             2875:-          
 • 2 rabattstorlekar          3450:-          
 • 3 rabattstorlekar          4025:-           
 • 4 rabattstorlekar          4600:-          
 • 6 rabattstorlekar          5750:-         
SMYCKNING                                         
                                      5 år               
 • 2 kransar                    1700:-            
 • 1 krans +
 • 1 blombukett/kruka    1600:-            
 • 2 buketter/krukor        1500:-            
 • 1 krans                         850:-           
 • 1 bukett/kruka              750:- 
 • Plantering av sommarblommor samt
 • bevattning och krans  3500:-
 • samt lösa blommor till påsk och
 • midsommar                4700:-         
 

Vill Ni har hjälp med något särskilt utförande av arbete på graven till ett fast ersättningsbelopp på 400:-/tim så går det bra att kontakta  0456-554 71.

T ex plantering och borttagning av perenna växter/träd, riktning av kantsten, byte och/eller påfyllning av jord i rabatt, riktning av gravvård m m.

Övriga tjänster på kyrkogårdarna som kan beställas och faktureras:

Planteringsjord (50 liters säck) 75:-, Singel (100 liter) 200:-, Granrisbunt 75:-, Ljus och tändning 30:- samt Gravlykta, ljus samt tändning 230:-. (Priserna är inklusive arbetskostnad).