Begravning

Varje år har vi c:a 100 begravningsgudstjänster. Merparten äger rum i S:t Nicolai kyrka och i Gammalstorps kyrka, och övriga i Kyrkogårdskapellet på Kapellkyrkogården.

I begravningsclearingen ingår begravningsceremoni,gravsättning samt eventuell kremering. Medlemskap i Svenska kyrkan ger även rätt till begravningsgudstjänst. Som lokal för annan begravningsceremoni än Svenska kyrkans, tillhandahåller vi Kyrkogårdskapellet.

Vårat begravningsombud heter Birger Larsson, telefon 070-668 13 14 och det är till honom som Ni vänder er till om ni vill ha hjälp med frågor när man INTE är medlem i Svenska kyrkan. Förordnandet gäller för tiden 1/1 2023 t o m 31/12 2026.

Aktuella kontaktuppgifter till de av Länsstyrelsen Skåne förordnande begravningsombuden finner ni på vår hemsida:

https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/livshandelser/begravningar/begravningsombud.html

AKTUELLT, enhetlig begravningsavgift från 2016 

Den första januari 2016 införs enhetlig begravningsavgift i Sverige.

Det innbär att alla som är folkbokförda i Sverige, och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, kommer att betala samma procentsats av sin inkomst i begravningsavgift. Vi kommer att betala  den enhetliga begravningsavgiften först år 2017.

Det är riksdagen som har beslutat om enhetlig begravningsavgift.