Volontär

Välkommen att engagera dig!

------ Sidan är under uppbyggnad -------

Som volontär bidrar du till Solna församlings önskan att vara en kyrka för hela livet - från vaggan till graven, i glädje och i sorg, i andlig fördjupning och i engagerade samarbeten för ett gott liv och ett hållbart samhälle.

Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den.

1 Kor. 12:27