Solna Vox

Fyrstämmig kör i Hagalunds kyrka


SOLNA VOX
 är en blandad kör som medverkar i gudstjänster och konserter.
Möjlighet finns att delta projektvis. 
Alla stämmor behöver fler sångare, främst tenor och bas.
Erfarenhet av notläsning och gott gehör krävs.
Kören övar i Hagalunds kyrka torsdagar kl 19.00-21.00

Kontakta körledaren om du vill veta mer.

Kontaktperson
Alexander Lundberg 08-546 646 53
alexander.lundberg@svenskakyrkan.se