Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan på Nya Karolinska i Solna består av präster, pastor och diakoner. Teamet arbetar med enskilda samtal, avdelningsbesök, bjuder in till daglig morgonbön med mera.

De flesta människor bär på frågor om livets mening. När man blir sjuk kan de frågorna komma upp till ytan på ett sätt som de aldrig tidigare gjort.

Det kan ta sig uttryck i oro eller nedstämdhet, eller bara ett behov av att prata med någon. Så är det naturligtvis också för anhöriga. Tillsammans med övrig personal på sjukhuset vill sjukhuskyrkan förstärka helhetssynen på människan att kropp och själ hör ihop.

Sjukhuskyrkan har en särskild uppgift och kompetens att belysa, samt ta till vara människors inre och andliga behov med respekt för olika religiösa traditioner och bakgrund. På sjukhuset väcks ofta frågor om liv och död och vad det innebär att vara en sårbar människa. Sjukhuskyrkans arbete går ut på att skapa tid och rum för reflektion och bearbetning kring dessa tankar och känslor. Sjukhuskyrkans personal har kompetens att möta människor i sorg och kris och möter gärna den som vill samtala.

Sjukhuskyrkans team i Solna består av präster, pastor och diakoner. Arbetet bedrivs genom enskilda samtal med patienter, anhöriga och personal, utbildning, handledning, avdelningsbesök, föreläsningar, etikarbete, gudstjänster, meditation med mera.

I Sjukhuskyrkans andaktsrum är du välkommen att bara sitta ned i stillhet eller delta i dagliga andakter. 

Rum för stillhet 

Sjukhuskyrkans andaktsrum finns i entrén med rumsnummer D3:58

Här är du är välkommen att sitta ned en stund i stillhet. Det finns möjlighet att tända ljus och dela sina tankar med andra i en böne- och tankebok.

Öppettider: kl. 8.-17

Andakter

Morgonbön varje vardag kl. 8.30
Nattvardsgudstjänst onsdagar kl. 12.00

Kontakta Sjukhuskyrkan

Telefonnummer: 08-123 740 73
Telefontider:  kl. 9-16

    Varje morgon håller Sjukhuskyrkan andakt i Rum för stillhet. De tre ljusen på altaret tänds för patienter, anhöriga och personal på sjukhuset. Foto: Johanna Norin
    Rum för stillhet hittar du på entréplanet till Nya Karolinska.
    Rum för stillhet på NKS. Foto: Ikon/Magnus Aronsson